הצעה טיפוסית במסגרת פרויקט תמ"א 38 עיבוי בינוי (חיזוק ותוספת):

הצעתנו הטיפוסית כוללת ביצוע כל העבודות המפורטות להלן ללא כל השקעה כספית מצד הדיירים:

 • חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה והתאמתו לתקן 413.
 • שיפוץ חוץ הבניין והשטחים המשותפים של פנים הבניין.
 • הוספת מרפסת שמש בהתאם לניתן לפי קווי המגרש.
 • הוספת ממד בגודל של 12 מ"ר לכל דירה.
 • התקנת מעלית המסוגלת לשאת ארבעה עד שמונה נוסעים.
 • פיתוח וגינון במגרש הבניין.
 • הקצאת עורך דין לדיירים או לחילופין תקציב מוסכם לייצוג דיירי הבניין על חשבון החברה.
 • כיסוי כל הוצאות שכר הטרחה בגין עבודת אדריכל, יועצים ועו"ד.
 • כיסוי כל הוצאות הבנייה, האגרות ותיקון צו הבית המשותף.
 • התחייבות לתקופת ביצוע הפרויקט והשלמתו בהתאם למורכבות.
 • העמדת ביטחונות וערבויות הנדרשים עבור הפרויקט.
 • ליווי מקצועי אישי לכל הדיירים.

  לאחר ביצוע השלבים הבאים: סקר קונסטרוקטיבי יסודי, בדיקה הנדסית, בדיקת קרקע, בדיקת מצב יסודות ומצב המבנה, בדיקה סונית, בדיקה על ידי מכון התקנים ושל חוזק בטון, מצב הברזל ועמודים קיימים ותכנון מפורט – תציג החברה בפני הדיירים מפרט טכני ותוכנית עבודה מפורטת.

כנגד זאת תהיה החברה רשאית לנצל את זכויות הבנייה הנוספות לטובת החברה.
ההצעה הטיפוסית מותנית בקבלת אישור מהרשות המקומית ומהוועדות השונות וכפופה לתוכניות ביצוע. המפרט הסופי והמחייב הינו המפרט אשר ייחתם בין הצדדים.

הצעה טיפוסית במסגרת פרויקט תמ"א 38 הריסה ובנייה או פינוי בינוי:

הצעתנו הטיפוסית כוללת ביצוע כל העבודות המפורטות להלן ללא כל השקעה כספית מצד הדיירים:

 • העמדת בניין חדש ומתקדם לטובת הדיירים.
 • מסירת דירות חדשות לכלל הדיירים בגודל של הדירה הקיימת + הרחבה בהתאם למדיניות של הרשות המקומית.
 • הצמדה של חניה תת קרקעית לכל דירה בבניין החדש.
 • כיסוי הוצאות שכירות בדירה חילופית למשך זמן עבודות בנייה + תקופת התארגנות.
 • כיוסי הוצאות הובלה הלוך וחזור.
 • כיסוי הוצאות לייצוג דיירי הבניין על חשבון החברה.
 • כיסוי כל הוצאות שכר הטרחה בגין עבודת אדריכל, יועצים ועו"ד.
 • כיסוי כל הוצאות הבנייה, האגרות ותיקון צו הבית המשותף.
 • התחייבות לתקופת ביצוע הפרויקט והשלמתו בהתאם למורכבות.
 • העמדת ביטחונות וערבויות הנדרשים עבור הפרויקט.
 • ליווי מקצועי אישי לכל הדיירים.

ההצעה הטיפוסית מותנית בקבלת אישור מהרשות המקומית ומהוועדות השונות וכפופה לתוכניות ביצוע. המפרט הסופי והמחייב הינו המפרט אשר ייחתם בין הצדדים.

סגירת תפריט