מתחם בניינים העומד בפני תוכנית פינוי בינוי הינו מתחם שבו עתידים להיהרס המבנים הקיימים לטובת הקמתם של בניינים חדשים ומודרניים תחתם – על פי רוב בניינים רבי קומות בעלי מספר דירות גדול.
מדיניות זו של פינוי בינוי, המיישמת את עקרונות ההתחדשות העירונית, הוכרזה בשנת 1998 על ידי משרד הבינוי והשיכון על מנת לעודד יוזמות מצד דיירים ויזמים כאחד לקדם את נושא ההתחדשות העירונית ברחבי הערים וכפועל יוצא לשפר את החזות העירונית ולאפשר לאוכלוסיות ותיקות לשפר את איכות חייהן ותנאי מחייתן.מתחמי פינוי בינוי מביאים לידי ביטוי את רוח ההתחדשות העירונית אל לב הערים וזאת היות שבתכנונם החדש, המצריך שינוי ואישור תכנית בניין עיר (תב"ע), נעשה ניצול מירבי של הקרקע ושטחים עירוניים הסמוכים אליה תוך שדרוג התשתיות העירוניות, הוספת שטחים ירוקים, גינות ציבוריות ועוד.
חברת ניו ארה רואה ביישום תהליכי פינוי בינוי כפתרון לביקושי הדיור הגוברים בישראל, אשר מביא לחידוש פני הערים, הזרמת אוכלוסייה צעירה למרכזי הערים ומקדם הזדמנות לשוויון חברתי.
ניו ארה המביאה עימה נסיון של מעל עשור בתחום ההתחדשות העירונית בארץ ובעולם, מנהלת מתחמי פינוי בינוי תוך יישום הידע הנצבר ויכולותיה בתכנון פרויקטים מורכבים, הכרת התהליך הרגולטורי אל מול הרשויות השונות על בוריו והקפדה ללא פשרות על איכות הביצוע.
אנו בניו ארה רואים את דיירי המתחמים כשותפים מלאים לדרך ומעצם כך מקפידים על מתן עדכונים ושיתוף במידע בשקיפות מלאה לאורך כל שלבי הפרויקט.

הצעה טיפוסית במסגרת פרויקט תמ"א 38 הריסה ובנייה או פינוי בינוי:
הצעתנו הטיפוסית כוללת ביצוע כל העבודות המפורטות להלן ללא כל השקעה כספית מצד הדיירים:

• העמדת בניין חדש ומתקדם לטובת הדיירים.
• מסירת דירות חדשות לכלל הדיירים בגודל של הדירה הקיימת + הרחבה בהתאם למדיניות של הרשות המקומית.
• הצמדה של חניה תת קרקעית לכל דירה בבניין החדש.
• כיסוי הוצאות שכירות בדירה חילופית למשך זמן עבודות בנייה + תקופת התארגנות.
• כיוסי הוצאות הובלה הלוך וחזור.
• כיסוי הוצאות לייצוג דיירי הבניין על חשבון החברה.
• כיסוי כל הוצאות שכר הטרחה בגין עבודת אדריכל, יועצים ועו"ד.
• כיסוי כל הוצאות הבנייה, האגרות ותיקון צו הבית המשותף.
• התחייבות לתקופת ביצוע הפרויקט והשלמתו בהתאם למורכבות.
• העמדת ביטחונות וערבויות הנדרשים עבור הפרויקט.
• ליווי מקצועי אישי לכל הדיירים.

ההצעה הטיפוסית מותנית בקבלת אישור מהרשות המקומית ומהוועדות השונות וכפופה לתוכניות ביצוע. המפרט הסופי והמחייב הינו המפרט אשר ייחתם בין הצדדים.

סגירת תפריט